Nowości
Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji : aspekty organizacyjne i psychologiczne
Zarządzanie zasobami ludzkimi : koncepcje, praktyki, wyzwania
Organizacja poszukiwań ludzi zaginionych : analiza procedur stosowanych w Polsce przez policję, Fundację Itaka, agencje detektywistyczne oraz jasnowidzów
Kobiety w polskich służbach mundurowych : role, zadania i wyzwania
Alfabet zarządzania projektami